Přihlášený uživatel: nepřihlášen
Historie verzí  
Legenda:    Nová funkčnostNová funkčnost Změněná/vylepšená/rozšířená funkčnostZměněná/vylepšená/rozšířená funkčnost Oprava chybyOprava chyby
Verze 1.17 vydaná 17.2.2024
  1. Nová funkčnost Údaje za organizaci K přehledu uhrazených členských příspěvku přidány i poplatky
2. Nová funkčnost Obecné Do všech seznamů s plactařskými lety doplněn způsob startu "Samostart"
Verze 1.16 vydaná 14.6.2021
  1. Nová funkčnost Moje údaje               Do zápisníka pilota přidán čas startu a přistání
2. Oprava chyby Obecné Oprava chyby, kdy byl zobrazen druhý člen posádky "Cizí" i u letů jednoho pilota
3. Oprava chyby Kancelář Oprava zobrazení času zveřejnění novinky z UTC na lokální čas.
Verze 1.15 vydaná 3.11.2020
  1. Nová funkčnost Moje údaje Přehled o odměnách za leteckou činnost (Souhrnný přehled a Pohyby na kontě)
2. Změněná/vylepšená/rozšířená funkčnost Údaje za organizaci Přehozeno pořadí položek Roční přehled a Stav kont v menu
3. Oprava chyby Synchronizace dat   Oprava synchronizace dat, kdy odměny za leteckou činnost nebyly promítnuty do stavu kont
Verze 1.14 vydaná 2.1.2019
  1. Nová funkčnost Kancelář Sumární přehled zveřejněných novinek v menu Novinky
2. Změněná/vylepšená/rozšířená funkčnost Kancelář Vyhledávání v názvech novinek (nástěnka, dokumenty, kalendář, výměny služeb)
  3. Změněná/vylepšená/rozšířená funkčnost Kancelář Možnost zobrazení všech zpráv bez omezení na Aktuální, Nepřečtené, Archiv
  4. Změněná/vylepšená/rozšířená funkčnost Web kamery           Možnost zobrazení web kamery v plné velikosti (kvalitě/rozlišení)
5. Změněná/vylepšená/rozšířená funkčnost Obecné Nepovolení přihlášení uživatelů s ukončeným členstvím
6. Změněná/vylepšená/rozšířená funkčnost Obecné Přístup ke stránkám přes zabezpečený kanál HTTPS (SSL)
7. Oprava chyby Synchronizace dat   Opravena nefunkční synchronizace konta z FO 2012 v případě shodných indexů dvou členů
Verze 1.13 vydaná 15.3.2018
  1. Nová funkčnost Aktuální počasí        Zobrazení aktuálního počasí z meteo stanice na letišti
2. Změněná/vylepšená/rozšířená funkčnost Web kamery Automatická aktualize snímků z web kamer
Verze 1.12 vydaná 19.6.2017
  1. Nová funkčnost Moje údaje Uhrazené poplatky člena + pokyny k úhradě
2. Nová funkčnost Moje údaje Do souhrnného přehledu doplněny pokyny pro vklad peněz na osobní konto
3. Změněná/vylepšená/rozšířená funkčnost Obecné V seznamech nejsou zobrazování členové s ukončeným členstvím před daným rokem
4. Změněná/vylepšená/rozšířená funkčnost Obecné Upozorňující e-maily na novinky nejsou odesílány bývalým členům
5. Oprava chyby Synchronizace dat   Opravena nefunkční synchronizace při názvu konta delšího jak 40 znaků
Verze 1.11 vydaná 28.11.2014
  1. Nová funkčnost Moje údaje Uhrazené členské příspěky člena + pokyny k úhradě
2. Nová funkčnost Údaje za organizaci Uhrazené členské příspěky členů
3. Nová funkčnost Administrace Pokyny pro vytvoření definice účtů pro příspěvky členů
4. Změněná/vylepšená/rozšířená funkčnost Obecné Drobné optimalizace vzhledu při nastavení zvětšení velikosti písma v prohlížeči
Verze 1.10 vydaná 14.5.2014
  1. Nová funkčnost Kancelář                  Zveřejňování dokumentů a jejich dostupnost pro stažení členům
2. Nová funkčnost Kancelář Možnost připojit dokumenty ke zprávě na nástěnce
3. Nová funkčnost Administrace Pokyny pro vytvoření stromu složek dokumentů
4. Nová funkčnost Obecné Zasílání informací o změně stavu konta na e-mail
5. Nová funkčnost Moje údaje Možnost zapnutí či vypnutí zasílání informací o změně stavu konta na e-mail
6. Změněná/vylepšená/rozšířená funkčnost Obecné Změněna četnost a obsah zasílaných informačních e-mailu o novinkách na portále
7. Oprava chyby Synchronizace dat Opravena chyba přenosu dat z FO 2012, kdy nebyla některá konta nových členů vidět
8. Oprava chyby Údaje za organizaci Opraveno nezapočítávání soukromých náletů z minulých let v palubním deníku letadla
Verze 1.9 vydaná 24.3.2014
  1. Nová funkčnost Moje údaje               Zobrazení úhrad "cizích" letů v přehledu finančních pohybů člena
2. Nová funkčnost Moje údaje Chci podpořit portál - možnost zaslat dobrovolný finanční příspěvěk na rozvoj a provoz portálu
3. Nová funkčnost Obecné Doplněna podpora kompletní funkčnosti pro Internet Explorer 11
Verze 1.8 vydaná 13.5.2013
  1. Nová funkčnost Moje údaje Zapisování externích letů neevidovaných v organizaci člena v mém placht. a motor. zápisníku
2. Nová funkčnost Moje údaje Osobní nastavení - nastavení ochrany osobních údajů a zasílání upozorňujících e-mailů
3. Nová funkčnost Obecné Odesílání upozorňujících e-mailů na nové informace na portále a na blížící se službu
4. Nová funkčnost Údaje za organizaci Přestávky členů na typech
5. Změněná/vylepšená/rozšířená funkčnost Obecné V seznamech s nálety členů spojeno více kont jednoho člena do jednoho souhrnného řádku
6. Změněná/vylepšená/rozšířená funkčnost Synchronizace dat Upravena synchronizace dat pro novou verzi FlightOffice 2012 3.0.9
7. Změněná/vylepšená/rozšířená funkčnost Synchronizace dat Doplněn přenos výdajů členů vzniklých výdejem ze skladových zásob (pouze FO 2012)
8. Oprava chyby Obecné Opraven chybný název souboru s diakritikou při exportování dat do PDF a XLSX (Firefox)
9. Oprava chyby Moje údaje Opravenena chyba při pokusu o třídění seznamu mých služeb
10. Oprava chyby Synchronizace dat Doplněny chybějící příjmy na kontech členů za pronajaté letadlo jiným pilotům
Verze 1.7 vydaná 25.3.2013
  1. Nová funkčnost Moje údaje               Rozpis mých služeb
2. Nová funkčnost Kancelář Rozpis všech služeb
3. Nová funkčnost Kancelář Požadavky na výměny služeb
4. Nová funkčnost Administrace Definice typů služeb dle potřeb organizace (AFIS, navijákař, hlídání, ....)
Verze 1.6 vydaná 17.1.2013
  1. Nová funkčnost Kancelář                  Nástěnka s informacemi pro členy
2. Nová funkčnost Kancelář Kalendář akcí v organizaci
3. Nová funkčnost Obecné Panel s upozorněním na nové či změněné informace na portálu
4. Nová funkčnost Administrace Možnost definovat formátovaný text s pokyny zobrazenými ve stavu kont
5. Změněná/vylepšená/rozšířená funkčnost Obecné Nová vylepšená verze kalendáře při zadávání datumu
6. Změněná/vylepšená/rozšířená funkčnost Obecné Změněn (zvýrazněn) vzhled tlačítek
7. Oprava chyby Obecné Opravenena nefunkčnost tlačítka "Zpět" v prohlížeči Firefox
Verze 1.5 vydaná 3.12.2012
  1. Nová funkčnost Synchronizace dat   Zprovozněna synchronizace dat z FlightOffice 2012
2. Nová funkčnost Synchronizace dat V synchronizačním klientovi možno nastavit typ synchronizace zakázaná/ruční/automatická
3. Nová funkčnost Synchronizace dat V synchronizačním klientovi možno vypnout/zapnout použití Windows služby
Verze 1.4 vydaná 5.10.2012
  1. Nová funkčnost Hlavní nabídka Zprovozněna funkčnost aktivace nové organizace
2. Nová funkčnost Hlavní nabídka V adresáři organizací doplněn odkaz na portál aktivní organizace
3. Nová funkčnost Administrace Nastavení organizace
4. Nová funkčnost Administrace Stažení SyncClient
5. Změněná/vylepšená/rozšířená funkčnost Hlavní nabídka V představení aplikace aktualizovány popisné texty
6. Oprava chyby Hlavní nabídka Opravena nefunkčnost exportu adresáře organizací
7. Oprava chyby Obecné Opraveny chyby ve vzhledu stránek při tisku.
8. Oprava chyby Synchronizace dat Opravena chyba při synchronizací typů a druhu letadel
9. Oprava chyby Údaje za organizaci Opraveno nefunkční zobrazení v placht. a mot. knize po změně roku
Verze 1.3 vydaná 6.9.2012
  1. Nová funkčnost Hlavní nabídka Zpřístupněna demo organizace
2. Nová funkčnost Hlavní nabídka Doplněna legenda v adresáři organizací
3. Nová funkčnost Kancelář Doplněna legenda v adresáři členů
4. Změněná/vylepšená/rozšířená funkčnost Údaje za organizaci Při změně roku v zápisníku člena na rok, kdy nebyl členem, je zobrazen prázdný zápisník
5. Změněná/vylepšená/rozšířená funkčnost Údaje za organizaci Při změně roku v palub. deníku na rok, kdy letadlo nebylo evidováno, je zobrazen prázdný deník
6. Oprava chyby Moje údaje Opraven nesprávný datum posledního pohybu na kontě v souhrném přehledu
7. Oprava chyby Web kamery Opravena nefunkčnost zobrazení živé web kamery v prohlížečích IE 8 a IE 7
Verze 1.2 vydaná 28.6.2012
  1. Nová funkčnost Moje údaje V souhrnném přehledu je možné provést aktualizaci kontaktních údajů a odeslat je online správci
2. Nová funkčnost Kancelář Odeslání dotazu či reklamace na e-mail funkcionáře vaší organizace či správce webu
3. Nová funkčnost Údaje za organizaci Ve stavu kont jsou zobrazeny pokyny pro vklady na konta
4. Změněná/vylepšená/rozšířená funkčnost Údaje za organizaci V náletech plachtařů a motorářů byli přidání i nečlenové, kteří nemají zřízeno osobní konto
5. Oprava chyby Údaje za organizaci Opravena chyba ve zobrazení menu pro zápisník pilota a palubní deník letadla
6. Oprava chyby Web kamery Opravena chyba zobrazení indikace aktuálně zobrazené stránky Web kamer v menu
7. Oprava chyby Web kamery Opravena nefunkčnost zobrazení živé web kamery v prohlížeči Firefox
8. Oprava chyby Synchronizace dat Opravena chyba při synchronizaci dat (zdvojování záznamů v let.knize u cizích pilotů)
9. Oprava chyby Meziroční statistiky Opravena chyba ve zobrazených údajích o náletech (chybně fungující filtry)
Verze 1.1 vydaná 25.5.2012
  1. Nová funkčnost Hlavní nabídka Historie verzí - datum vydání a novinky/opravy jednotlivých verzí web portálu
2. Nová funkčnost Hlavní nabídka Kontakty na provozovatele web portálu a funkcionáře dané organizace
3. Nová funkčnost Web kamery Náhled a detail web kamer umístěných na letišti (statický obrázek i živá kamera)
4. Nová funkčnost Údaje za organizaci Status synchronizace - informace o aktuálnosti dat
5. Nová funkčnost Meziroční statistiky Meziroční součty, průměry a porovnání plachtařských a motorových náletů jednotlivých pilotů
6. Nová funkčnost Meziroční statistiky Meziroční součty, průměry a porovnání náletů jednotlivých kluzáků a letounu
Verze 1.0 vydaná 26.4.2012
1. Nová funkčnost Hlavní nabídka Základní informace o aplikaci, popis používání
2. Nová funkčnost Hlavní nabídka Registrace uživatelů, přihlašování uživatelů
3. Nová funkčnost Hlavní nabídka Adresář organizací
4. Nová funkčnost Moje údaje Souhrnný přehled (osobní údaje, stav konta)
5. Nová funkčnost Moje údaje Pohyby na kontě (příjmy, výdaje, úhrady za leteckou a para činnost, odměny za instr. činnost)
6. Nová funkčnost Moje údaje Plachtařský a motorový zápisník (detailní výpis, roční uzávěrka)
7. Nová funkčnost Moje údaje Přestávky v létání na jednotlivých typech a souhrn náletů na jednotlivých typech za celou historii
8. Nová funkčnost Údaje za organizaci Roční přehled o náletech a startech (seskocích) podle typu činnosti, členství a vlastnictví letadel
9. Nová funkčnost Údaje za organizaci Sumární plachtařské a motorové nálety jednotlivých pilotů a jejich zápisníky
10. Nová funkčnost Údaje za organizaci Sumární nálety jednotlivých kluzáků a letounu a jejich palubní deníky
11. Nová funkčnost Údaje za organizaci Plachtařská a motorová kniha (denní, měsíční, roční)
12. Nová funkčnost Meziroční statistiky Sumární přehled náletů za jednotlivé roky podle typu činnosti, členství a vlastnictví letadel
13. Nová funkčnost Kancelář Adresář členů organizace
Vytištěno pomocí iFlightOffice Portal, © Copyright 2011–2024 Martin Ficnar, verze 1.17.1
Datum a čas tisku: 19.07.2024 16:38:20