Přihlášený uživatel: nepřihlášen
Představení aplikace  
Pro koho je iFlightOffice určen
Pro koho je iFlightOffice určen
WEB portál iFlightOffice je vytvořen pro členy leteckých a parašutistických organizací, ve kterých je pro vedení letecké a finanční agendy používán program FlightOffice 2000/2012 firmy Air Jihlava. Umožňuje registrovaným členům nahlížet on-line do letecké a finanční agendy a získávat další důležité informace z dění klubu. Více je pospáno v informačním panelu "Co iFlightOffice umí" na této stránce.
On-Line Demo
On-Line Demo
Celou funkčnost si může kdokoliv nezávazně vyzkoušet bez nutnosti mít zřízen přístup k WEB portálu iFlightOffice a bez nutnosti být členem jakékoliv organizace. Vyzkoušení je možné v rámci Demo organizace, která obsahuje náhodně vygenerovaná data. Tento demo režim neumožňuje provádět žádné změny v datech ani v nastavení.
Co iFlightOffice umí
Co iFlightOffice umí
Funkce, které WEB portál iFlightOffice nabízí svým uživatelům, lze rozdělit do několika samostatných částí. Hlavní funkcí portálu je zpřístupnit uživatelům data pořízená "správcem kont" v dané organizaci, a to především údaje o:
 • letecké a para činnosti členů
 • finančních pohybech na kontech členů
 • stavu kont členů
 • náletech letadel
Vše je dostupné jak z pohledu osobních dat aktuálního přihlášenoho člena, tak z pohledu souhrných dat za celou organizaci. Umožněno je nahlížet na data nejen aktuálního kalendářního roku, ale kteréhokoliv předchozího roku a to včetně meziročních porovnání. Nad všemi seznamy je samozřejmostí:
 • třídění podle libovolného sloupce
 • tisk v černobílém formátu
 • export do PDF či Excel tabulek
 • filtrování podle různých kritérií
Dále portál nabízí mimo jiné tyto funkce:
 • Aktualizace kontaktních údajů přímo členem.
 • Publikace dokumentů v libovolné struktuře složek.
 • Publikace a sledování novinek z klubu na on-line nástěnce.
 • Pozvánky na libovolné klubové akce formou kalendáře včetně upozornění na blížící se akci.
 • On-line rozpis služeb (AFIS, hlídání, navijákař, ....) dle vlastní definice.
 • Upozorňování členů na nové zprávy na portále včetně zaslání e-mailu.
 • Zasílání upozorňujících e-mailů členům při změně stavu jejich konta.
 • Odesílání dotazů a reklamací nadefinovaným funkcionářům organizace.
 • Náhled na WEB kamery dané organizace.
 • Náhled na údaje z meteo stanice dané organizace.
 • Evidence externích letů, které nejsou evidovány v organizaci.
Jak získat přístup k iFlightOffice
Jak získat přístup k iFlightOffice
Aby se uživatel - člen dané organizace, mohl přihlásit na WEB portál iFlightOffice, je nutné zajistit následující dva kroky:
 1. Správce databáze FlightOffice ve vaší organizaci, který má přístup k e-mailu organizace (viz. adresář organizací) musí provést jednorázovou bezplatnou aktivaci účtu organizace na tomto portálu. Dále musí zajistit synchronizaci dat mezi lokální databází v organizaci a tímto WEB portálem. Více je popsáno v informačním panelu "Jak funguje synchronizace dat" na této stránce. To že je vše připraveno pro přihlášení členů lze poznat tak, že v adresáři organizací je v řádku dané organizace ikonka .
 2. Uživatel - člen dané organizace si následně může sám on-line zajistit bezplatný přístup do aplikace pomocí průvodce dostupného na tomto portálu v sekci Vstup pro členy - "Nový uživatel". Nutnou podmínkou je, aby e-mail daného uživatele byl zaevidován v kartě člena v databázi FlightOffice v dané organizaci.
Každá organizace může provozovat portál na samostatné vyhrazené doméně lkxx.iflightoffice.cz, například lksu.iflightoffice.cz nebo vlastní libovolné doméně 3.řádu, například portal.vasedomena.cz.
Jak funguje synchronizace dat
Jak funguje synchronizace dat
Pro přenos dat z lokální databáze aplikace FlightOffice 2000/2012 do databáze WEB portálu iFlightOffice, je nutné mít na počítači v dané organizaci nainstalovánu malou aplikaci "iFlightOffice SyncClient". Tato aplikace umožňuje automatizovanou synchronizaci dat ihned po ukončení práce s aplikací FlightOffice bez nutnosti jakéhokoliv zásahu obsluhy. Pokud by někomu automatizovaná synchronizace nevyhovovala, tak může využít manuálního režimu, kdy má uživatel vše pod kontrolou. Tato aplikace může provádět přenos dat i v opačném směru, konkrétně přenos uživatelem aktualizovaných kontaktních údajů zadaných přes iFlightOffice portál zpět do lokální databáze FlightOffice ve vaší organizaci. Podrobnější popis včetně instalačního balíčku je možné získat v sekci "Administrace" po registraci a přihlášení správcem dané organizace, vice viz. aktivace účtu organizace.
Ochrana osobních údajů (GDPR)
Ochrana osobních údajů
Provozovatel tohoto portálu je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 44367. Veškeré dostupné informace na tomto portálu jsou chráněny v rámci následujících pravidel:
 • Přístup k datům je povolen pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům. Registrovat se mohou pouze uživatelé, kteří mají svůj e-mail evidován v kartě člena v databázi FlightOffice ve své organizaci.
 • Registrovaný uživatel má přístup pouze k údajům pořízených v jeho klubu. Nemá přístup k informacím z jiných klubů. Jeden uživatel může být ale členem více klubů.
 • Z osobních údajů členů jsou na web portál přenášeny pouze jméno a příjmení, datum narození a kontaktní údaje (adresa bydliště, e-mail, mobil).
 • Každý uživatel má možnost zakázat zveřejnění své adresy bydliště a čísla mobilu ostatním registrovaným a přihlášeným členům jeho organizace.
 • Přístup k detailním informacím o finačních pohybech na kontě má pouze vlastník daného konta, tedy člen, kterému konto patří.
Vytištěno pomocí iFlightOffice Portal, © Copyright 2011–2024 Martin Ficnar, verze 1.17.1
Datum a čas tisku: 19.07.2024 18:08:17